משחקים לכישורים חברתיים

משחקים לכישורים חברתיים הם משחקים יחודיים ואיכותיים המיועדים לאנשי מקצוע שעובדים עם ילדים בתחום כישורים חברתיים, הבנת מצבים חברתיים, מיומנויות תקשורת ועוד. ערכות קלפים ומשחקים המיועדים לחיזוק התחום החברתי גם בבית וגם בבית הספר.

משחקים לכישורים חברתיים נבחנו במחקר והוכחו כתורמים משמעותית לתחום הרגשי, לפיתוח תקשורת תוך אישית ואמפתיה. משחקים לפיתוח מיומנויות חברתיות מגבירים את הסקרנות, ההנעה הפנימית וההנאה. כל אלו תורמים ללמידה והפנמה של המיומנויות החברתיות השונות.

בתחום החברתי, המשחקים תורמים לחיזוק אינטליגנציה חברתית, פיתוח תקשורת בין-אישית, עבודת צוות, ויסות עצמי וויסות רגשי, למידה חברתית וחווית שייכות.

ברמה הקוגניטיבית, המשחקים תורמים לרכישת ידע, להטמעתו ולהבניית ידע חדש, לפיתוח עולם הדמיון היצירתיות וכושר ההמצאה, הסקרנות, החקרנות והביקורתיות ולרכישת מיומנויות שונות שמקדמות מטרות חברתיות.

מציג את כל 37 התוצאות