מאחורי הכעס משחק לויסות כעסים zoom
מאחורי הכעס משחק לויסות כעסים zoom
מאחורי הכעס משחק לויסות כעסים zoom
מאחורי הכעס משחק לויסות כעסים zoom
מאחורי הכעס משחק לויסות כעסים zoom
מאחורי הכעס משחק לויסות כעסים zoom
מאחורי הכעס משחק לויסות כעסים zoom
מאחורי הכעס משחק לויסות כעסים zoom
מאחורי הכעס משחק לויסות כעסים zoom
מאחורי הכעס משחק לויסות כעסים zoom
מאחורי הכעס משחק לויסות כעסים zoom
מאחורי הכעס משחק לויסות כעסים
מאחורי הכעס משחק לויסות כעסים
מאחורי הכעס משחק לויסות כעסים
מאחורי הכעס משחק לויסות כעסים
מאחורי הכעס משחק לויסות כעסים
מאחורי הכעס משחק לויסות כעסים
מאחורי הכעס משחק לויסות כעסים
מאחורי הכעס משחק לויסות כעסים
מאחורי הכעס משחק לויסות כעסים
מאחורי הכעס משחק לויסות כעסים
מאחורי הכעס משחק לויסות כעסים
Full Screen

מאחורי הכעס משחק לויסות כעסים

169189

כשנגלה…

איזה רגש מאחורי הכעס מסתתר

נוכל לתת לו מענה,

ומהכעס להיפרד.

המשחקים קיימים בשפה העברית והערבית.

קיימות שתי גרסאות: משחק רביעיות ומשחק זיכרון.

ניתן לרכוש את משחק הרביעיות בנפרד או ערכה הכוללת את משחק הרביעיות ואת משחק הזיכרון.

 

למה לקוחות קונים אצלנו?

  • קנייה מאובטחת ושירות לקוחות מקצועי
  • מוניטין וניסיון של מעל 20 שנה
  • שירות משלוחים לכל הארץ
מוצרים איכותיים
משלוח מהיר
תשלום מאובטח

יש לך חברים שאוהבים לשחק? שתפ/י

קניה בטוחה

מאחורי הכעס משחק לויסות כעסים

מאחורי הכעס משחק לויסות כעסים הוא משחק רביעיות המפתח בילדים הבנה ומיומנויות של זיהוי הרגשות המסתתרים מאחורי הכעס, ואת מגוון הדרכים לתת לרגשות אלו מענה כדי להקטין את הפגיעה שהכעס גורם לנו ולסביבתנו. בכך המשחק מאחורי הכעס משחק לויסות כעסים תורם להכלה וויסות של רגשות הכעס.

קיימות שתי גרסאות למאחורי הכעס משחק לויסות כעסים: משחק רביעיות ומשחק זיכרון. ניתן לרכוש את משחק הרביעיות בנפרד או ערכה הכוללת את משחק הרביעיות ואת משחק הזיכרון. המשחקים קיימים בשפה העברית והערבית.

רגש הכעס

כעס הוא רגש עוצמתי, המתבטא ברמה הנפשית והגופנית. כולנו מרגישים כעס, בעוצמות שונות ובתדירויות שונות. בדומה למגוון התנהגויות ורגשות אנושיים, גם כעס הינו תגובה רגשית נורמלית ולפעמים אף הכרחית. כעס הוא רגש המתעורר בנו כשקיים גורם המאיים על הרווחה הנפשית שלנו או על ביטחוננו הפיזי.

הכעס יכול להיות משחרר ומניע לפעולה, לשינוי, לעשייה. אך הוא עלול לגרום פגיעה רגשית ואפילו פיזית, באדם החש את הכעס ובאנשים שסביבו. פעמים רבות, בייחוד כאשר אדם אינו מודע לתחושותיו, ההתמודדות עם הכאב והחרדה נעשית באמצעות הפנייתם כלפי האחר בצורה של כעס. כך הוא מתנתק מרגשותיו הקשים כלפי עצמו ומצליח לחוות את עצמו כבסדר ואילו את האחר כאשם. כעס יכול גם להסתיר רגש אחר אותו קשה לנו להרגיש כגון: קנאה, דחיה, אכזבה, תסכול ועוד), ואז הוא למעשה מעין תגובה על הרגש הראשוני. כעס גם נובע ממצב בו הצרכים שלנו אינם נענים, מה שמעורר בנו תסכול.

מודעות לכעס משחררת

כעס לרוב משמש כיסוי לרגש אחר המסתתר מאחוריו. אם נצליח לזהות אותו נוכל להתמודד עם הקושי ישירות, וכך לצמצם את עוצמתו. ברגע שאנו מודעים לסיבות שדוחפות אותנו להרגיש כעס ולקיום אלטרנטיבות פעולה אחרות, אנו לא מחוייבים עוד להגיב באופן אוטומטי בכעס אלא אנו יכולים להתחיל בתהליך מודע בו נגלה מה הדברים שמפעילים אצלנו כעס וללמוד דרכי התמודדות אחרות. כיוון שצורות המחשבה המובילות לכעס מושרשות אצלנו שנים ארוכות וכך גם דפוסי הפעולה בתגובה לכעס, השינוי אינו מיידי ודורש תרגול, בהדרגה הדבר הופך קל יותר ויותר ותגובות מותאמות יותר מגיעות באופן טבעי.

מאחורי הכעס משחק לויסות כעסים – זיכרון – אין משחקים?

מסדרים את הקלפים כשפניהם הפוכים. כל משתתף בתורו הופך שני קלפים במטרה למצוא צמד קלפים תואמים. אם הוא הצליח, הוא יענה על השאלות ויקבל את הצמד. אם אין התאמה בין הקלפים, הוא ישוב ויהפוך את פניהם.  השחקן שהשלים מספר גדול ביותר של צמדים הוא המנצח.במצב של תיקו, כולם מרוויחים מצמצום הכעסים.

המשחק מפתח את הזיכרון ואת יכולת הריכוז, ובד בבד מטמיע את רעיון הרגשות המתחבאים מאחורי הכעס ואת מגוון הדרכים לזהותם ולהתמודד עמם.

המשחק מאחורי הכעס משחק לויסות כעסים הוא פרי פיתוחה של ליאת קרן, מטפלת משפחתית מומחית בילדים ובנוער. משחקים נוספים לויסות רגשי.

ما وراء الغضب

إنها لعبة ورق هدفها كيفية التعامل مع الغضب.

لهذه اللعبة ثلاثة أهداف:
(أ) تطوير مهارات التع ّرف على المشاعر المس َت َترة وراء الغضب
(ب) تقديم مجموعة متن ّو َعة من طرق التعامل مع هذه المشاعر (ج)ومنخلالذلك،التقليلمنالضررالذييسّبُبهالغضبلناولبيئتنا

كيَفنلعب؟

لعبة ذاكرة نُرتّب البطاقات بطريق ٍة مقلوبة )مع الوجه للأسفل(. يسحُبكّللاعٍببدوِرهبطاقًةبهدفالحصولعلىزوٍجمتطابقمنالبطاقات.اذانجَحفيإيجادبطاقاٍت ُمتطابقة–عليهأنيُجيَبعنالأسئلة،يأخُذزوَجالبطاقاتويَحظىبدورلعٍبإضا ٍّفي.إذالمْتكِنالبطاقاُت متطابق ًة – يقو ُم اللاعب بإرجاع البطاقات بشك ٍل َمقلوب، وينتق ُل الدو ُر إلى اللاع ِب التالي.

لعبةرباعّياتهيلعبةرباعّيات.نقومبخلطورقاللعبونعطيلكّلواحدمنالمشاركين خمس بطاقات. عندما يأتي دو ُرنا نسأل أحد المشاركين أو إحدى المشاركات الآخرين إن كان بحوزته بطاقة معّينةنحتاجهالتشكيلرباعّية.فيالبدايةنسألعنعنوانالرباعّية،مثًلا:”هللديكبطاقاتمنرباعّية ‘قلق’؟”.إذاكانالجواب”لا”،ينتهيالدوروعليناسحببطاقةمنالصندوق.إذاكانالجواب”نعم”،ما زالدورناقائمًا،ونستمّرفيالسؤالعنإحدىالبطاقاتالتينحنمعنّيونبهافيهذهالرباعية.مثًلا،

البطاقة”البحثعنمصدرمعلوماتموثوق”منضمنرباعّية”القلق”:

إذا كان الجواب “نعم”، نأخذ البطاقة التي طلبناها ونستحق دو ًرا إضافٍّيا،بهنستطيعالاستمراربسؤالنفسالمشاركأوالمشاركةأو الانتقاللسؤالمشاركآخر.إذاكانالجواب”لا”،يتو ّجبعليناسحب

بطاقة من الصندوق، وينتقل الدور إلى المشاركة أو المشارك التالي. تتكّونكّلرباعّيةمنأربعبطاقات،تظهرعلىثلاثمنهابشكٍل بارز طر ٌق ممكنة للتعامل مع الشعور، وتظهر على الرابعة بشكل بارز علامة سؤال: “؟”. إذا طلبنا بطاقة من نوع “؟”، والمشارك الذي طلبناهامنهيحتفظبهذهالبطاقةبالفعل،فعليناأننقترحطريقة خاّصةبناللتعاملمعالشعورالمذكورفيالرباعّيةكينحصَلعلى البطاقة.إّنالحاجةإلىاقتراحاقتراحاتخاّصةبنايشّجععلى الاصغاء،حتّىلايتّمتكرارمقترحُذكِرسابًقا،وبالتاليتُشّجعالتفكير

الخ ّلاق والقدرة على ح ّل المشاكل. اقتراح: من المستحسن، أثناء اللعبة، إيجاد فرص لدمج أسماء المشاعر التي تتناولها اللعبة أثناء المحادثة. هكذا على سبيل المثال، يمكن القول: “هل تعلم، يُقلقني للغاية أن أسألك للم ّرة الثالثة إن كان لديك قل ٌق والإجابة لا تزال “لا”. أو”ماذا؟لقدحصلتعلىرباعّيةأخرى؟أناحٍّقاأشعربالغيرة!”.هذاالدمجيُدّربالمشاركينفيالتعّرفعلىالمشاعر، يُش ّجع على استخدامها في اللغة، وفي سياق اللعبة- يُس ّلي ويبعث على الابتسام. اللاعب الفائز أو اللاعبة الفائزة هم الذين أكملوا أكبر عدد من الرباع ّيات.

الغضب

هوأحُدالمشاعرالبارزةمنبين كافّةالمشاعرالإنسان َّية.جميُعنانغَضب،لكْنبدرجاٍت ُمتفاوت ٍة وبوتائ َر مختلف ٍة. كلنا نغضب، لكن بدرجات متفاوته وبوتائر مختلفة. للغضِبجانٌبإيجاّبي:فهوُيمكنأنيكوَنعامًلاُمحّرًرا وُمحّفًزاعلىالعملوالتغيير.ولكنُهناكجانٌبسلبّي للغضب-فهوُيمكنأنيؤّدَيإلىالتفكيرالقائِمعلى إصدارالأحكاموالتسّببفيالضررالعاطفّي،وحتّى الجسدّي،لدىالشخصالذييشعُربالغضب والأشخاص م ْن حولِه. عادًةمايكوُنالغضُبِقناًعالشعوٍرآخَريَختفيوراَءه. فإذاماتمّكنامنالتعّرفعليهفنستطيعمواجهَةتلك الصعوبةبشكٍلمباشر،وهكذانخّفُفمنحّدة الغضب.

 

משקל 1 ק"ג
סוג המוצר

,

שפה

,

שם המפתח/ת

ליאת קרן