מדיניות החזרות זיכויים ותקנון האתר

מדיניות החזרות זיכויים ותקנון האתר

מדיניות החזרות זיכויים ותקנון האתר מסביר ומפרט מהיא מדיניות האתר משחקים שבלב, מהי מדיניות ההחזרות והזיכויים. אנא קראו את מדיניות החזרות זיכויים ותקנון האתר בעיון.

סעיפי התקנון:

  1. כללי
  2. הרשמה לאתר וקבלת דיוור
  3. נוהל הספקה
  4. סמכויות החברה וזכויותיה
  5. אחריות החברה
  6. הגנת פרטיות
  7. ביטול עסקה
  8. פיצוי/שיפוי
  9. שונות

1. כללי

השימוש באתר “משחקים שבלב” מותנה בהסכמה לתנאים המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון. בכניסתך לאתר הינך מאשר את הסכמתך לאמור בתנאים אלה.
במדורים שונים באתר, כגון בקבוצות דיון (פורומים), בלוגים וכו’ יימצאו תנאי שימוש נוספים, המתייחסים לאותו מדור. השימוש במדורים אלו כפוף הן לתנאי השימוש שבאותו מדור והן לתנאי השימוש שלהלן.
תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות מחשב או כל אמצעי תקשורת אחר, לרבות טלפון סלולארי,טאבלט וכיוצ”ב.
תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מיועדים גם לנשים.

בתקנון זה:

“האתר” – אתר “משחקים שבלב” שכתובתו: www.levgame.net.
“החברה” – “משחקים שבלב”, טל זכרין המפעילה את האתר.
“תוכן/ תכנים” מידע מכל סוג שהוא, לרבות תוכן מילולי, חזותי, אור קולי או כל שילוב שלהם, ובכלל זה תמונה, צילום, איור, תרשים, שרטוט, ציור, סרטון, קובץ קולי או מוזיקלי, תוכנה, יישום, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, הערכות וכן כל תו, סמל, סימן או צלמית (icon, וכיוצ”ב תכנים המועברים או העומדים לרשות גולשים באתר.

זכויות באתר:

כל הזכויות בתכנים המופיעים באתר אשר מקורם בחברה ו/או מטעמה, לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים במלואם לחברה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל הזכויות בעיצוב האתר ובאופן העיבוד וההצגה של התכנים באתר שייכות במלואן לחברה.
התכנים באתר נועדו לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי. אין להעתיק, לשכפל, להעתיק ו/או להדפיס תכנים כלשהם מהאתר לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש.
סימני המסחר באתר שבבעלות “משחקים שבלב” הינם קניינם של בעליהם הרשומים. סימני מסחר המוצגים באתר מטעמם של מפרסמים כלשהם הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות שימוש בסימני מסחר בלא הסכמת בעליהם, מראש ובכתב.

שימוש באתר:

השירותים והתכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS-IS) בהתאם להחלטת החברה, ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות של השירותים ו/או התכנים באתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכי המשתמש, או התגובות שיעורר הפרסום באתר. השימוש בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים המתפרסמים באתר – תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים באתר ולא תהא אחראית לכל נזק, הפסד, אובדן רווח, אי נוחות, תשלום, הוצאה, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים המתפרסמים באתר.

ידוע למשתמש כי תכנים המוצגים באתר בכלל, ותכנים שמקורם במשתמשים אחרים בפרט, אינם בגדר ייעוץ מקצועי. החברה אינה אחראית לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות, העלולות להיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב פעולה בהתבסס על תכנים אלו. על המשתמש חלה אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיו ולתוצאותיהן.

הקישורים (links) לאתרים אחרים מתוך האתר נועדו לנוחיות המשתמש בלבד, ואין החברה אחראית לתוכנם של אתרים אלה, דיוקם, מהימנותם, חוקיותם או תקינותם. הכניסה לאתרים כאמור והשימוש בתכנים המופיעים בהם הינם באחריות המשתמש בלבד. המצאות קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהאתר פעיל או שהמידע באתר זה אמין, מהימן, מלא או מעודכן.
מבלי לגרוע באמור לעיל החברה לא תהא אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע או תכנים המתפרסמים באתרים כאמור ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע”י צדדים שלישיים.

2. הרשמה לאתר וקבלת דיוור:

בעת ההרשמה לאתר (אם באמצעות הרשמה ישירה ואם באמצעות פייסבוק, אינסטגרם או כל רשת חברתית אחרת), נותן המשתמש את הסכמתו לקבל מידע בדוא”ל ממערכת אתר “משחקים שבלב”.

באפשרות המשתמש להפסיק את השירות בכל עת (דרך לחיצה על קישור ייעודי באחד הדיוורים או בפניה ישירה לצוות האתר).

3.נוהל אספקה:

הזמנות שבוצעו באמצעות רכישה אינטרנטית יסופקו ללקוח בישראל תוך חמישה ימי עסקים ויישלחו באמצעות שליח, ישירות לבית הלקוח (או לכל כתובת אחרת שתינתן ע”י הלקוח).

הזמנות שבוצעו באמצעות רכישה אינטרנטית יסופקו ללקוח בארצות מחוץ לישראל תוך 14 ימי עסקים ויישלחו באמצעות דואר רשום, או דואר אויירי, לבחירת הלקוח בעת הרכישה.

4. אחריות החברה

המוצרים באתר פותחו ע”י מיטב אנשי המקצוע. יחד עם זאת, המוצרים מהווים כלי עזר ואינם מחליפים מענה מקצועי. החברה אינה אחראית לתוצאות, ישירות או עקיפות, העלולות להיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב פעולה בהתבסס על מוצרים אלו. על המשתמש חלה אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיו ולתוצאותיהן.

המוצרים המשווקים באתר יוצרו תוך דגש על רמת איכות גבוהה ביותר. החברה תשא באחריות לכל פגם ביצור כגון חוסר בקוביה, קלף קרוע וכיוצא בזה ותפעל על פי שיקול דעתה להחלפת המוצר באם יהיה בכך צורך.

5. סמכויות החברה וזכויותיה

החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו, תוכנו, היקפו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. למשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי תקשורת, אצל החברה או מי מספקיה, או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוצ”ב שייגרמו למשתמש עקב כך. החברה אינה אחראית לכל אובדן של מידע או תכנים כלשהם שייגרם מסיבה כלשהי.

6. הגנת פרטיות

החברה לא תמסור פרטים אישיים של משתמש לצדדים שלישיים, מלבד לצורך תפעול האתר (למעט פרטי אשראי שלא יועברו בשום מקרה ולשום גורם), אלא אם החברה תהא חייבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו נגדה הליכים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות של המשתמש. במקרה זה תהא החברה רשאית לפי שיקול דעתה למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע מפעולת המשתמש או בהתאם להוראות צו שיפוטי.
החברה רשאית להשתמש בפרטי משתמש לצורך שיפור השירותים המוצעים באתר, וכן לצורך יצירת קשר עם המשתמש (למעט פרטי אשראי). החברה רשאית להפסיק את השימוש שעושה משתמש כלשהו באתר אם המשתמש לא יעמוד בתנאי השימוש, כולם או חלקם.

7. ביטול עסקה:

ביטול עסקה טרם הוצאת המשלוח תחוייב ב10% מעלות הרכישה למטרת כיסוי הוצאות טיפול. ביטול עסקה לאחר הוצאת המשלוח, תחוייב ב10% מעלות הרכישה למטרת כיסוי הוצאות טיפול ובעלות דמי משלוח כפולים (משלוח ללקוח וגוביינא חזרה למשחקים שבלב). ביטול עסקה, לאחר שיצא המשלוח, מוגבל ל-14 יום ומותנה בהחזרת המוצר בשלמותו ובאריזתו המקורית.

8. פיצוי/ שיפוי

המשתמש יפצה ו/או ישפה את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם,לרבות שכ”ט עו”ד והוצאות משפט, כתוצאה מהפרה של תנאי שימוש אלה, כולם או חלקם, או כתוצאה מתביעה או דרישה של צד ג’ כלשהו בקשר עם שימוש באתר על ידי המשתמש.

9. שונות

תנאי שימוש אלה מתווספים לכל הוראות תקנון או תנאי שימוש אחרים המצויים באתר ובמקרה של אי התאמה, יגברו תנאי שימוש אלה. החברה רשאית לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. החברה תפרסם את התנאים החדשים, ותחילת תוקפם יהיה במועד פרסומם. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב יפו והמרכז.

פרטי התקשרות:
• אימייל: talzaharin@walla.co.il
• טלפון: 077-4408080