זכויות حقوق Rights
זכויות حقوق Rights
זכויות حقوق Rights
זכויות حقوق Rights
זכויות حقوق Rights
זכויות حقوق Rights
Full Screen

זכויות حقوق Rights

219

קלפים טיפוליים בשפה הערבית לאנשי מקצוע

תיאור

 זכויות حقوق Rights

זכויות حقوق Rights הם קלפים טיפוליים המתארים מגוון עשיר ורחב של זכויות שיש לאדם ומאפשרים דיבור על הזכויות שלי מול זכויות האחר, המשפחה והחברה. הקלפים עוסקים גם בנושאים של בשלות בקבלת זכויות ועל חובות ותפקידים שמצופים ממני במקביל.

ערכת הקלפים הטיפוליים מציעה מגוון רחב של זכויות שאנשים מחפשים ומחפשים להשיג. ישנם זכויות שאנחנו מסכימים עליהן וישנם זכויות שאנחנו לא מסכימים עליו. מטרת העבודה עם קלפי זכויות حقوق Rights היא להעלות את המודעות העצמית ולפתח מיומנות דיאלוג, מיומנויות משא ומתן, שכנוע ובחירה עצמית.

حقوق

تعرض مجموعة كبيرة من الحقوق التي يسعى أفراد وتسعى مجتمعات لتحقيقها. هناك حقوق نتفق عليه وهناك ما نختلف عليه. تهدف لرفع الوعي الذاتي وتطوير الحوار ومهارات التفاوض والإقناع والوعي الذاتي

ערכת הקלפים הטיפוליים זכויות حقوق Rights פותחו ע״י ד״ר קטי ואתד

למשחקים טיפוליים נוספים בערבית

זכויות האדם

זכויות האדם הן זכויות בסיסיות המגיעות לכל אדם באשר הוא אדם. זכויות האדם אינן מוענקות על ידי השלטון, אינן תלויות בהסכמתו והשלטון אינו רשאי לקחת אותן מאף אחד. לכן זכויות האדם מכונות גם זכויות טבעיות מכיוון שהאדם נולד איתן ואינו מקבל אותן. זכויות האדם כוללות את הזכות לחיים, הזכות לחירות, הזכות לשוויון, הזכות לכבוד, הזכות לקניין והזכות להליך הוגן.

 גישת זכויות האדם והאזרח רואה באדם היחיד כמרכיב הבסיסי של החברה ועל כן החברה צריכה להגן על זכויותיו והחירויות שלו. מקובל להבחין בין שני סוגים של זכויות האדם והאזרח: זכויות טבעיות (או זכויות אדם) וזכויות אזרח. זכויות האזרח הן זכויות שניתנות לאדם בתור אזרח של מדינתו. ברעיון של זכויות האזרח בא לידי ביטוי תפיסת העולם שרואה באדם בתור חלק מחברה מאורגנת שעליה קמה המדינה (עקרון שלטון העם). זכויות האזרח כוללות למשל את הזכות לבחור ולהיבחר, חופש ההתארגנות, זכות הביטוי והיכולת למתוח ביקורת על השלטון ועוד. זכויות האזרח הן זכויות שמוענקות על ידי המדינה לאזרחיה והן ניתנות לשינוי או לשלילה. זכויות האדם והאזרח הם לא זכויות מוחלטות, שכן הן מוגבלות ומתנגשות אלו עם אלו ולעיתים גם עם האינטרסים של המדינה. לפיכך זכויות האדם והאזרח הן זכויות יחסיות, וכאשר ישנה התנגדשות בין זכויות מסוימות ומרכיבים אחרים של עקרונות המשטר הדמוקרטי יש צורך באיזון שיבטיח כי הפגיעה בכל אחת מהזכויות או כל אחד מהאינטרסים תהיה הקטנה ביותר.

מידע נוסף

משקל 1 kg