נשיכות בקרב ילדים זו תופעה התפתחותית מוכרת ושכיחה, הסיבות לתופעה זו רבות:

כלי להבעה עצמית: ילדים רבים משתמשים בנשיכות כתחליף לדיבור.

קשיים רגשיים: נשיכות, יכולות להוות דרך לפריקת תסכול. בנוסף יתכן קושי בדחיית סיפוקים, שינויים בחיים, עיכובים התפתחותיים בשפה וקשיים ביכולת הבעה שמשפיעים על רמת התסכול של הילד.

שלב התפתחותיים שבו נשיכות הן חלק מתופעה נרחבת יותר של תוקפנות בגיל הרך. מטרת הנשיכות בשלב הזה הוא השגת תחושת האינדיווידואציה והופעת רצון ילדי.

חקירה ולמידה: הלמידה של הילדים בגיל הרך נעשית בין השאר דרך מגע והתנסות עם החפצים שסביבם. אחת הדרכים לחקור, על ידי ילדים רבים, הינה, להעביר חפצים גם דרך הפה ולעיתים לנשוך, כך שהנשיכה מבטאת חקירה.

קשיים בויסות חושי: ילדים עם תת רגישות חושית מתאפיינים בחיפוש מתמיד אחר גירוי. הביטוי של תופעה זו היא בהכנסת חפצים לפה, נטייה לנשוך, דחיסת מזון רב לפה. הטיפול במקרה זה כולל עיסויים באיזור הפה באמצעות מברשת שיניים, למשל, שימוש בנשכנים שונים וכדומה. השימוש בנשכנים בעצם מקנה גירוי לאיזור זה על מנת שהילד לא יחפש את הגירוי הזה מבחוץ, במקומות שלא תמיד מתאימים.